Αισθητική Ιατρική

Η αισθητική Ιατρική ασχολείται με τη βελτίωση της εμφάνισης του ατόμου και με τη χρήση επεμβατικών και μη εφαρμογών προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στη βελτίωση της ψυχικής υγείας του ατόμου και κατά συνέπεια στη βελτίωση της προσωπικής, οικογενειακής, κοινωνικής και επαγγελματικής του θέσης.

Ο φόβος του χειρουργείου, των ενδεχόμενων μετεγχειρητικών παρενεργειών καθώς και η αγωνία αλλoίωσης των προσωπικών χαρακτηριστικών, είναι οι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες για τα άτομα που επιθυμούν την απόκτηση και διατήρηση της ομορφιάς.

Οι σύγχρονες εξελίξεις, η βελτίωση της τεχνικής και οι νέες και διαρκώς πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες στον τομέα της Αισθητικής Ιατρικής οδήγησαν στην Αναίμακτη Χειρουργική.