Πλαστική χειρουργική

Η Πλαστική χειρουργική είναι ειδικότητα της ιατρικής που ασχολείται με την αποκατάσταση ή τη βελτίωση της λειτουργίας μιας σειράς ιατρικών προβλημάτων, τα οποία δημιουργούνται εκ γενετής ή είναι επίκτητα ως αποτέλεσμα τραύματος, εκφύλισης, ασθένειας, ή ηλικιακής φθοράς με το πέρασμα των χρόνων. Ο όρος «πλαστική» έχει τις ρίζες του στην αρχαία ελληνική λέξη πλάθω, η οποία σημαίνει δίδω μορφή, διαμορφώνω. Η Πλαστική Χειρουργική αφορά στην βελτίωση της γενικής εμφάνισης του ατόμου, αυξάνοντας την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό του. Υποστηρίζει την ψυχοσωματική του ισορροπία με αποτέλεσμα την αρμονική του λειτουργία στον προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό του χώρο.