Αφαίρεση λιπωμάτων – κύστεων

Το λίπωμα αναπτύσσεται κάτω από το δέρμα, στον υποδόριο ιστό και αποτελεί μία μάζα μαλακή, λεία επιφανειακά, που μπορεί να «μετακινείται» κατά την ψηλάφηση, αλλά δεν πονά.

Λιπώματα εμφανίζουν συχνότερα οι άνδρες από τις γυναίκες, κυρίως στο άνω μέρος του σώματος.

Αφαίρεση λιπωμάτων - κύστεωνΠαρά το γεγονός ότι ένα λίπωμα δεν εξαλλάσσεται σε κακοήθεια, όταν μεγαλώνει πάνω από 10 εκατοστά, όταν πιέζει νεύρα και αρθρώσεις προκαλώντας μούδιασμα ή βάρος, όταν προκαλεί εμφανές αισθητικό πρόβλημα, τότε είναι καλό να αφαιρείται. Η αφαίρεσή του είναι επιβεβλημένη εάν έχει επιμολυνθεί.

Η Πλαστικός Χειρουργός Γεωργία Χόρτη, έχει μεγάλη εμπειρία στην αφαίρεση έως και μεγάλων λιπωμάτων, με τη μικρότερη δυνατή βλάβη του δέρματος.

Η αφαίρεση του λιπώματος γίνεται με τοπική αναισθησία στο Ιατρείο, εκτός εάν η θέση ή το μέγεθος επιβάλλουν για λόγους ασφαλείας, χειρουργική αίθουσα και νάρκωση.

Σε ειδικές περιπτώσεις όταν ένα λίπωμα βρίσκεται σε δυσπρόσιτη περιοχή και δεν ενδείκνυται η αφαίρεσή του, η ιατρός εφαρμόζει ενέσιμη θεραπεία λιποδιάλυσης του λιπώματος. Χρησιμοποιείται η ουσία φωσφατιδυλοχολίνη, η οποία εκλύεται από ειδική επεξεργασία της σόγιας και όταν εγχύεται εντός του λιπώματος, προκαλεί μείωση του όγκου του.