Ανισομαστία

Η ανισομαστία αποτελεί μια όχι σπάνια, αλλά καλά κρυμμένη ¨κατασκευαστική¨ ανωμαλία των μαστών, που αφορά το σχήμα ή το μέγεθός τους. Όταν η διαφορά στο μέγεθος των μαστών είναι μεγάλη, συνήθως μια γυναίκα κρύβει το στήθος της αλλά αντιμετωπίζει και πρακτικά προβλήματα όπως η επιλογή εσωρούχων, μαγιώ, ένδυσης κ.α.

ΑνισομαστίαΤότε, για λόγους αισθητικούς, ψυχολογικούς και πρακτικούς, είναι πραγματικά ωφέλιμο, η γυναίκα αυτή να υποβληθεί σε επέμβαση που θα «ισοσκελίσει» το μέγεθος των δύο μαστών, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να βελτιώσει την εμφάνισή τους.

Για την ανισομαστία, η Πλαστικός Χειρουργός Γ. Χόρτη, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του προβλήματος, επιλέγει διαφορετική τεχνική. Όλες διατηρούν τη  λειτουργία και την αισθητικότητα του μαστού, χωρίς κανένα πρόβλημα για το θηλασμό. Τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι:

  • Η λιποαναρρόφηση και η αφαίρεση δέρματος γύρω από το μαστό με απλή αποκόλληση της θηλής, σε περίπτωση που η διαφορά είναι μικρή και αντιμετωπίσιμη
  • Η αυξητική του στήθους και στις δύο πλευρές με διαφορετικού μεγέθους ένθεμα στον κάθε μαστό ώστε να «ισοσκελιστούν»
  • Η μείωση του στήθους στον ένα μαστό
  • Η αύξηση στον ένα μαστό και η μείωση στον άλλο