Ξανθέλασμα βλεφάρων

Τα ξανθελάσματα είναι τα κίτρινα ογκίδια που παρουσιάζονται στα άνω και κάτω βλέφαρα και τις περισσότερες φορές οφείλονται σε αυξημένη χοληστερίνη.

Ξανθέλασμα βλεφάρωνTα ξανθελάσματα είναι καλοήθεις βλάβες τελείως αθώες και η αφαίρεσή τους γίνεται για λόγους αισθητικούς και σπανιότερα λειτουργικούς.

Αφαιρούνται είτε με τη θεραπεία plexr αναίμακτη βλεφαροπλαστική, με τοπική αναισθησία και χωρίς καθόλου ουλές, είτε με χειρουργική επέμβαση.

Σε ένα μικρό ποσοστό μπορεί να υποτροπιάσουν.