Επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής για παιδιά και εφήβους

Η αισθητική επανορθωτική χειρουργική, έχει ιδιαίτερη αξία για την αντιμετώπιση δυσμορφιών για τους εφήβους καθώς συντελεί σημαντικά στην συναισθηματική τους ισορροπία και ανάπτυξη.

Οι συχνότερες επεμβάσεις είναι αυτές της αναμόρφωσης μιας ιδιαίτερα προβληματικής μύτης, της διόρθωσης των πεταχτών αυτιών, της διόρθωσης του στήθους (ανισομαστία ή και μειωτική) για τα κορίτσια και γυναικομαστία για τα αγόρια.

Η αντίληψη ότι μία επέμβαση την οποία για ψυχολογικούς λόγους επιζητεί ένας έφηβος πρέπει να διενεργηθεί μετά τα 18 χρόνια, δεν ευσταθεί ιατρικά. Αναλόγως του προβλήματος, υπάρχει διαφορετική ηλικία η οποία συνδέεται απόλυτα με την ανάπτυξή του. Κατά τα άλλα οι σύγχρονες επεμβάσεις επανορθωτικής αποκατάστασης είναι απολύτως ασφαλείς και δεν συνδέονται με την ηλικία. Τέτοιες επεμβάσεις είναι :

 

  • Η ωτοπλαστική για τα πεταχτά αυτιά, μπορεί να διενεργηθεί από την ηλικία των 4 ετών.
  • H ρινοπλαστική: γίνεται μετά τα 15- 17 χρόνια, μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της μύτης, αναλόγως του φύλου.
  • Η γυναικομαστία για τα αγόρια με τοπική αναισθησία χωρίς χειρουργείο, μόλις το πρόβλημα αρχίσει να ενοχλεί.