Στηρίζουμε τους «Γιατρούς του Κόσμου»

Η Πλαστικός Χειρουργός Γεωργία Χουρπουλιάδου – Χόρτη είναι μόνιμη υποστηρίκτρια του έργου των “ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”