Θεραπείες για το στήθος

Οι θεραπείες για το στήθος είναι κυρίως επεμβατικές αλλά υπάρχουν και θεραπείες στο Ιατρείο με τοπική αναισθησία. Απευθύνονται σε γυναίκες αλλά και σε άνδρες με πρόβλημα γυναικομαστίας.

Στο Profile, η Πλαστικός Χειρουργός Γεωργία Χουρπουλιάδου – Χόρτη, με πολύ μεγάλη χειρουργική εμπειρία στο μαστό, μετά από δωρεάν συμβουλευτική εξέταση θα σας προτείνει λύση με το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα. Εάν χρησιμοποιήσετε ενθέματα σιλικόνης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα καλύτερα παγκοσμίως ενθέματα της αμερικανικής εταιρείας Mentor.

Επεμβάσεις για το στήθος:

  • Ανόρθωση στήθους
  • Αυξητική στήθους
  • Μειωτική στήθους
  • Ανισομαστία
  • Γυναικομαστία
  • Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή