Στήθος

Το στήθος, στοιχείο θηλυκότητας και μητρότητας, παίζει κυρίαρχο ρόλο στην εμφάνιση και στην ψυχολογία κάθε γυναίκας.

Η πλαστικός χειρουργός Γεωργία Χουρπουλιάδου – Χόρτη, με μεγάλη χειρουργική εμπειρία στο μαστό, μετά από εξατομικευμένη δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία προτείνει λύσεις για το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα παγκοσμίου φήμης αμερικανικά ενθέματα Mentor.

Επεμβάσεις στήθους

  • Ανόρθωση μαστών
  • Αύξηση μαστών
  • Σμίκρυνση μαστών
  • Ανισομαστία
  • Γυναικομαστία ανδρών
  • Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή