Θεραπείες σώματος

Οι θεραπείες και οι επεμβάσεις σώματος στοχεύουν στη βελτίωση της εμφάνισης σε περιπτώσεις δυσαναλογιών ή στην επαναφορά του σώματος στην προηγούμενη κατάστασή του μετά από μεγάλη απώλεια βάρους ή σε ειδικές συνθήκες όπως π.χ. εγκυμοσύνη.

Η πλαστικός χειρουργός Γεωργία Χουρπουλιάδου – Χόρτη εξετάζει το ιστορικό του κάθε ατόμου προκειμένου να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη τεχνική και με την εφαρμογή εξελιγμένων και ασφαλών μεθόδων εγγυάται φυσικό και διαχρονικό αποτέλεσμα.