Όγκοι δέρματος – Αντιμετώπιση

Υπάρχουν οι καλοήθεις και οι κακοήθεις όγκοι δέρματος.

Όγκοι δέρματοςΚαλοήθεις όγκοι είναι τα θηλώματα, τα ξανθελάσματα, το πυογόνο κοκκίωμα, το κεχρίο, το κερασοειδές αιμαγγείωμα, η επιδερμιδική και η σμηγματογόνος κύστη, το συρριγγίωμα, η σμηγματορροική υπερκεράτωση, κ.α. Οι καλοήθεις όγκοι αφαιρούνται όταν προκαλούν ενόχληση λόγω θέσης, με αποτέλεσμα τον ερεθισμό ή και αιμορραγία ή για λόγους αισθητικούς.

Επίσης, υπάρχουν καλοήθεις όγκοι με μεγαλύτερη συχνότητα εξαλλαγής σε κακοήθεια.

Κακοήθεις όγκοι είναι το μελάνωμα, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το ακανθοκυτταρικό επιθηλιωμα κ.α. Όλοι οι κακοήθεις όγκοι πρέπει άμεσα να αφαιρεθούν για βιοψία. Στη συνέχεια, εάν η διάγνωση για κακοήθεια επιβεβαιωθεί, διενεργείται αφαίρεση τμήματος μυών και δέρματος προκειμένου να διασφαλιστούν ελεύθερα καρκινικών κυττάρων, όρια εκτομής.