Στηρίζουμε τις «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα»

Η Πλαστικός Χειρουργός Γεωργία Χουρπουλιάδου – Χόρτη στηρίζει αδιαλείπτως τη δράση του Συλλόγου «”ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ”  στο οποίο είναι μέλος.